Zwangerschapsuitkering: compensatieregeling voor zelfstandigen met kind

Geplaatst op 17 november 2017

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen ontvingen in deze periode geen zwangerschapsuitkering. Zij kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. De compensatie zal ongeveer 5.600 euro per persoon bedragen. UWV zal de regeling gaan uitvoeren.

Achtergrond van de compensatieregeling

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 is de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) van kracht. Moeders die als zelfstandige werken hebben recht op een uitkering gedurende tenminste zestien weken.

In de tussenliggende periode konden vrouwelijke zelfstandigen geen aanspraak maken op een zwangerschaps- of bevallingsuitkering.

Door zelfstandigen is jarenlang in de rechtszaal voor deze regeling gestreden.

Wie komt in aanmerking

Zelfstandigen, beroepsbeoefenaren (‘vrij beroep’ als advocaat of dokter) en meewerkende echtgenotes , die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen hebben geen uitkering ontvangen. Zij kunnen met terugwerkende kracht een zwangerschapsuitkering aanvragen.

De compensatie zal ongeveer 5.600 euro per persoon bedragen, wat overeenkomst met de gemiddelde uitkering die een zelfstandige in 2017 voor haar zwangerschap ontving. Naar schatting 20.000 vrouwen komen voor deze regeling in aanmerking.

Aanvragen nu nog niet mogelijk

Zelfstandigen die vallen onder de regeling, kunnen nu nog geen aanvraag indienen bij UWV. Eerst moet de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich definitief uitspreken over de zaak. Ook moet de ministeriële regeling formeel worden gepubliceerd. Wanneer er duidelijkheid is over de ingangsdatum van de regeling, zal UWV hierover communiceren. Zodra de regeling is gepubliceerd, hebben de vrouwen drie maanden de tijd om een aanvraag bij UWV in te dienen.

Meer informatie

Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering zelfstandigen

Nieuwsbericht Rijksoverheid (17-10-2017) over de compensatieregeling

Wetswijzigingen en nieuwe regels

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters