Zelfstandigenaftrek wordt vaste basisaftrek!

Geplaatst op 29 juli 2011

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil de zelfstandigenaftrek omzetten in een vaste basisaftrek van circa € 7.200. Het voorstel wordt opgenomen in het Belastingplan 2012, waarmee de wijziging waarschijnlijk in zal gaan per 1 januari 2012. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen blijven ongewijzigd.
Wanneer komt u in aanmerking?Allereerst moet u ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Daarnaast moet u aan het urencriterium voldoen. Dit houdt in dat u minimaal 1.225 uren per jaar moet besteden aan het drijven van uw onderneming. Hierbij moet meer dan 50% van de totale arbeidstijd aan de onderneming besteed worden. De hoogte van de aftrek is straks niet langer afhankelijk van de winst uit onderneming.
Let op! Heeft u een winst tussen € 18.540 en € 53.070, dan zult u weinig merken van de wijziging. Bij winsten hoger dan € 53.070 zult u erop vooruit gaan. Heeft u echter een winst van minder dan € 18.540, dan valt voor u de vaste basisaftrek lager uit dan de huidige zelfstandigenaftrek.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure.
Webdesign door Michel Kusters