Woning wel eigendom maar geen eigen woning

Geplaatst op 20 mei 2011

Een eigen woning valt als vermogensbestanddeel niet in box 3 maar in box 1. De rente die wordt betaald over schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning is aftrekbaar. Een eigen woning is volgens de omschrijving in de Wet IB 2001 het gebouw of gedeelte daarvan dat aan de eigenaar anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. Met de toevoeging anders dan tijdelijk in deze omschrijving wordt aangegeven dat de woning bedoeld moet zijn voor duurzaam eigen gebruik. Het gebruik van de term hoofdverblijf moet aangeven dat een belastingplichtige slechts één woning als eigen woning kan aanmerken. Een woning in eigendom die geen hoofdverblijf van de belastingplichtige is, valt in box 3.
 
Iemand die met zijn gezin in een huurwoning woonde, kocht een woning. Na de aankoop werd de woning verbouwd. De eigenaar zelf stond na de aankoop enige tijd ingeschreven op het adres van de koopwoning. Daarvoor en daarna stond hij ingeschreven op het adres van de huurwoning, die al die tijd was aangehouden. Het gezin van de eigenaar bleef al die tijd ingeschreven staan op het adres van de huurwoning en heeft nooit op het adres van de koopwoning ingeschreven gestaan. De koopwoning werd vervolgens verhuurd aan derden. De koopwoning is naar het oordeel van de rechtbank geen eigen woning, omdat deze nooit het hoofdverblijf is geweest van de belastingplichtige.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters