Wijzigingen ketenregeling seizoensarbeid

Geplaatst op 3 mei 2016

Minister Asscher heeft op 21 april een pakket maatregelen aangekondigd die de knelpunten in de arbeidsmarkt, ontstaan door de Wet werk en zekerheid, (hierna WWZ) moeten oplossen.

Zo zal de tussenpoos in de zogenoemde ketenregeling voor seizoensarbeid vanaf 1 juli aanstaande bij cao mogen worden teruggebracht van 6 naar 3 maanden. Ook de invulling van de functies waarvoor deze uitzondering zal gelden wordt aan cao-partijen overgelaten. Op basis van de huidige wet kan alleen de minister bepaalde functies aanwijzen.

Aan de aanpassing, die voornamelijk van belang is voor de land- en tuinbouwsector, de horeca en de recreatiesector, worden wel nadere voorwaarden verbonden; het geldt alleen voor die functies waarbij het werk als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden is en gedurende ten hoogste 9 maanden per jaar kan worden verricht.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters