Wijzigingen inkomstenbelasting 2014

Geplaatst op 2 januari 2014

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de inkomstenbelasting.
Tarieven box 1Het tarief in de eerste schijf bedraagt 5,15% (2013: 5,85%). De overige tarieven zijn gelijk gebleven. Inclusief premies volksverzekeringen is het tarief in de eerste schijf 36,25% en in de tweede schijf 42%. Vanaf de derde schijf worden geen premies volksverzekeringen geheven. Het tarief inclusief premies in de tweede schijf is gelijk aan het belastingtarief in de derde schijf.
Tarieven box 2Het reguliere tarief in box 2 bedraagt 25%. In 2014 geldt echter voor het inkomen in box 2 tot € 250.000 een tarief van 22%.
Heffingskortingen

De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2014 € 2.103 (2013: € 2.001). Voor hogere inkomens geldt een maximale algemene heffingskorting van € 1.366.
De maximale arbeidskorting voor lagere inkomens bedraagt € 2.097 (2013: € 1.723). Voor hogere inkomens geldt een lager maximum van € 367 (2013: € 550).
De maximale werkbonus bedraagt € 1.119 (2013: € 1.100).
De ouderschapsverlofkorting bedraagt voor 2014 € 4,29 (2013: € 4,24) per verlofuur.
Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 bedraagt in 2014 0,7% (2013: 0,6%) van de waarde. Het verhoogde eigenwoningforfait voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.040.000 bedraagt 1,8% (2013: 1,55%).
De rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan € 36.300 (2013: € 35.700) bij tenminste 15 jaar premiebetaling en niet meer dan € 160.000 (2013: € 157.000) bij 20 jaar of meer premiebetaling.Met ingang van 1 januari 2013 is de vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning voor nieuwe gevallen vervallen.
De maximale vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt in 2014 € 4.748 (2013: € 4.536).
ZorgkostenMet ingang van 1 januari 2014 zijn niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten:- scootmobielen;- rolstoelen; – aanpassingen aan, in of om de woning.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters