Wijzigingen afdrachtvermindering onderwijs

Geplaatst op 4 januari 2013

De afdrachtvermindering onderwijs is met ingang van 1 januari 2013 als volgt gewijzigd. De afdrachtvermindering onderwijs kent acht categorieën. De maximale afdrachtvermindering bedraagt voor:- de beroepsbegeleidende leerweg € 2.700;- assistenten in opleiding, promovendi bij een universiteit of onderzoekers in opleiding € 2.728;- overig promotieonderzoek € 2.728;- een initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs € 2.700;- scholing tot startkwalificatieniveau € 3.274;- een leerwerktraject vmbo € 2.728;- een stage in het kader van de beroepsopleidende leerweg € 1.297;- een procedure erkenning verworven competenties € 327.Het toetsloon voor 2013 bedraagt € 24.170.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters