Wijziging korting toeslag AOW-uitkering

Geplaatst op 23 maart 2011

Het ingediende wetsvoorstel om een korting op de toeslag op de AOW-uitkering voor mensen met een echtgenoot die jonger is dan 65 jaar mogelijk te maken stuitte op verzet van de Eerste Kamer. De minister van Sociale Zaken heeft een alternatief voorstel gepresenteerd om aan de bezwaren tegemoet te komen. Deze bezwaren zagen op de hoogte van de inkomensgrens waaronder niet wordt gekort, de snelheid van invoering van de korting en de kansen van partners om zelf in aanvullend inkomen te voorzien. In het gewijzigde voorstel wordt de inkomensgrens waaronder niet gekort zal worden verhoogd van € 20.000 naar € 30.000 per jaar. Om toch de door het kabinet gewenste besparingen te halen wordt de korting op de toeslag verhoogd van 8% naar 10%. De invoeringsdatum van de korting wordt verschoven naar 1 juli 2011.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters