Wijziging btw-correctie privégebruik auto per 1 juli

Geplaatst op 24 juni 2011

Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 over de btw-correctie voor privégebruik van de auto heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat per 1 juli a.s. wet- en regelgeving wijzigen. Met ingang van 1 juli 2011 verdwijnt het onderscheid in de btw-heffing tussen het privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers. Het privégebruik van een auto die kosteloos ter beschikking wordt gesteld, wordt voortaan als een fictieve dienst belast naar het werkelijke privégebruik. Woon-werkverkeer is voor de omzetbelasting onderdeel van het privégebruik.
De btw-heffing is vanaf 1 juli 2011 niet meer afhankelijk van de hoogte van de bijtelling resp. de onttrekking in de loon- en inkomstenbelasting. Goedgekeurd wordt dat een forfaitair percentage van de catalogusprijs inclusief btw en bpm van de auto als btw-correctie in aanmerking wordt genomen. Dit forfaitaire percentage moet nog worden vastgesteld. De btw-heffing kan niet worden ontgaan door de auto tegen een te lage vergoeding ter beschikking te stellen voor het privégebruik. Dat wordt namelijk ondervangen door een antimisbruikmaatregel.
 
De volgende wet- en regelgeving wordt gewijzigd:
1. Het ter beschikking stellen van een auto aan het personeel valt niet langer onder de aftrekbeperking van het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting 1968 (BUA).
2. De koppeling met de onttrekking voor de inkomstenbelasting in de Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting 1968 vervalt.
Door de wijzigingen wordt conform de Btw-richtlijn voor het privégebruik van de auto door de ondernemer en zijn personeel aangesloten bij de correctie via de fictieve dienst van de Wet OB.
3. De mogelijkheid om de over deze fictieve dienst verschuldigde btw niet op basis van het werkelijk gebruik maar via een forfait te bepalen wordt opgenomen in een beleidsbesluit.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters