Wietplantage thuis reden voor ontslag

Geplaatst op 3 februari 2012

Een werkgever diende een voorwaardelijk verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. Het verzoek was gedaan voor het geval de arbeidsovereenkomst na ontslag op staande voet nog mocht blijken te bestaan. In de arbeidsovereenkomst werd verwezen naar het personeelshandboek van de werkgever, waarin ondermeer was opgenomen dat het de medewerkers niet was toegestaan om op welke wijze dan ook inbreuk te maken op de goede naam of reputatie van de werkgever. Overtredingen van deze bepaling golden als een dringende reden voor ontslag van de betrokken medewerker.
De werkgever had de werknemer met een beroep op die bepaling op staande voet ontslagen nadat in de woning van de werknemer een hennepkwekerij was ontmanteld door de politie. De werknemer heeft de aanwezigheid van de hennepkwekerij in zijn woning aan de werkgever bevestigd, maar weigerde nadere bijzonderheden over zijn illegale nevenactiviteit te geven. Door zijn functie als IT-er had de werknemer toegang tot gevoelige informatie van klanten van zijn werkgever. De werknemer werkte op locatie bij de klanten. Tot de klanten van de werkgever behoorden justitiële instellingen en daaraan gelieerde organisaties. Nu niet duidelijk was hoever de werknemer in het criminele circuit was beland en welke risico’s daaraan verbonden waren voor hem en voor zijn werkgever en de klanten, vond de kantonrechter dat sprake was van een dringende reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat hield in dat de werknemer geen recht op een ontslagvergoeding had.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters