Wetsvoorstel wijziging valutaresultaten op deelnemingen

Geplaatst op 15 april 2011

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een wettelijke maatregel aangekondigd voor de behandeling van valutaresultaten op deelnemingen in de vennootschapbelasting. Valutaresultaten op deelnemingen hebben door de werking van de deelnemingsvrijstelling geen invloed op de fiscale winst. Er zijn belastingplichtigen die menen dat op basis van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie valutaverliezen op een deelneming ten laste van de winst kunnen worden gebracht. Wanneer deze belastingplichtigen gelijk krijgen dan zouden valutaverliezen aftrekbaar zijn terwijl valutawinsten onbelast zijn. Dat is, ook budgettair gezien, niet wenselijk.
De staatssecretaris stelt daarom voor om in gevallen waarin belastingplichtigen die valutaverliezen ten laste van de winst brengen de valutawinsten op deelnemingen in de heffing te betrekken. Dat betekent dat de deelnemingsvrijstelling in die gevallen niet van toepassing is op valutawinsten. Het gaat om valutawinsten die worden gerealiseerd na de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters