Wetsvoorstel premiekortingen

Geplaatst op 22 juni 2012

Eerder heeft het kabinet een aantal maatregelen uitgewerkt om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers en de duurzame inzetbaarheid van Werkenden te vergroten. Dit zogenaamde vitaliteitspakket wordt als gevolg van de slechte financiële situatie slechts gedeeltelijk ingevoerd. De werkbonus voor werknemers en de werkbonus voor werkgevers vervallen. De nieuwe mobiliteitsbonus voor oudere werknemers wordt niet ingevoerd. Nu wordt een maatregel voorgesteld om werkgevers te stimuleren om meer oudere uitkeringsontvangers en arbeidsgehandicapten aan te nemen. Dat gebeurt als volgt:

De huidige premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden ouder dan 50 jaar van € 6.500 gaat omhoog naar € 7.000.
De huidige premiekorting voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking die tenminste het minimumloon gaan verdienen van € 2.042 gaat omhoog naar € 7.000. Voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten die met loondispensatie gaan werken bedraagt de premiekorting € 3.500.
De huidige premiekorting voor het in dienst hebben van 62- plussers vervalt en wordt niet vervangen door een werkbonus voor werkgevers.
De premiekortingen bestaan uit een vermindering van de premieafdracht van de werkgever gedurende maximaal drie jaar.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters