Wet Uniformering Loonbegrip treedt op 1 januari 2013 in werking

Geplaatst op 17 februari 2012

Bij besluit is geregeld dat de Wet Uniformering Loonbegrip op 1 januari 2013 in werking treedt. De in deze wet opgenomen wijzigingen in de loon- en inkomstenbelasting vinden pas plaats nadat de wijzigingen die het Belastingplan 2012 per 1 januari 2013 in de loon- en inkomstenbelasting aanbrengt zijn doorgevoerd. Bij de formulering van de in het Belastingplan opgenomen wijzigingen is uitgegaan van de huidige wetteksten.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters