Wet uniformering loonbegrip aangenomen

Geplaatst op 1 juni 2011

Het wetsvoorstel uniformering loonbegrip trekt het loonbegrip voor de heffing de loonbelasting en premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet gelijk. Door de bestaande onderlinge verschillen ervaren werkgevers de loonheffingen als ingewikkeld en bewerkelijk. Het wetsvoorstel uniformering loonbegrip moet leiden tot minder administratieve lasten voor werkgevers en tot lagere uitvoeringslasten voor de belastingdienst.
Het wetsvoorstel is op 12 april 2011 aangenomen door de Tweede Kamer en op 31 mei 2011 door de Eerste Kamer. Per 1 januari 2013 zijn de nieuwe regels van kracht.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters