Werknemer houdt zich niet aan integriteitsbeleid

Geplaatst op 11 mei 2012

Een werkgever had een personeelshandboek opgesteld dat voor alle werknemers van het bedrijf gold. Een zogenaamde gedragscode was onderdeel van het personeelshandboek. Het bedrijf was werkzaam in de onroerend goedsector en verbood werknemers om direct of indirect te handelen in of belang te hebben bij onroerende goederen. Er gold een uitzondering voor eigen huisvesting en belegging. De werknemers waren verplicht om aankopen van onroerende zaken anders dan voor eigen bewoning te melden aan de werkgever. Als straf op het niet melden van dergelijke bezittingen vermeldde de gedragscode ontslag.
Een van de werknemers bleef weigeren zijn privébezittingen in onroerende goederen te melden aan de werkgever, omdat hij vond dat dit een privé zaak was. Een van de panden had hij gekocht van een relatie van zijn werkgever. Vanwege de mogelijkheid van belangenverstrengeling was dat niet toegestaan volgens de gedragsregels. De werknemer was verder aandeelhouder en bestuurder van een BV die in vastgoed handelde en een aantal objecten in eigendom had. Na vragen van de werkgever gaf de werknemer wel toe dat hij eigenaar was van enkele panden, maar hij gaf geen volledige opening van zaken.
De werkgever verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met deze werknemer te ontbinden wegens een dringende reden, die bestond uit het zich niet houden aan de gedragsregels. De kantonrechter stelde vast dat de werknemer zijn privé onroerendgoedbezit en zijn belang bij een vastgoedbedrijf niet had gemeld bij de werkgever, terwijl hij op de hoogte was van de geldende regels.
De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst wegens omstandigheden die een dringende reden voor ontslag op staande voet zouden hebben opgeleverd met onmiddellijke ingang. De werknemer had geen recht op een ontslagvergoeding.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters