Werknemer gehouden aan concurrentiebeding

Geplaatst op 24 februari 2012

Met name bij zogenaamde sleutelfunctionarissen in een onderneming is het niet ongebruikelijk om in de arbeidsovereenkomst een non-concurrentiebeding en/of een relatiebeding op te nemen om te verhinderen dat de werknemer na zijn uitdiensttreding bij een directe concurrent in dienst treedt of opdrachtgevers meeneemt naar een nieuwe werkgever. De rechter heeft de bevoegdheid om de duur van dergelijke bedingen te matigen of zelfs de werking daarvan op te schorten.
In een procedure vorderde de voormalige werkgever dat zijn werkneemster zich hield aan het met haar overeengekomen non-concurrentie en relatiebeding. De werkneemster had ontslag genomen om bij een directe concurrent in dienst te treden. Het non-concurrentiebeding had een duur van 2 jaar, terwijl de arbeidsovereenkomst aanvankelijk was aangegaan voor de periode van 1 jaar en later voor 1 jaar verlengd was. De nieuwe werkgever was niet alleen een directe concurrent, maar was gedurende langere tijd ook opdrachtgever van de oude werkgever geweest. De werkneemster vorderde opheffing van de bedingen en, indien de rechter zou beslissen dat de bedingen niet werden opgeheven, doorbetaling van salaris gedurende de periode dat de bedingen zouden gelden. De rechter in kort geding was van oordeel dat zowel het non-concurrentiebeding als het relatiebeding duidelijk waren en dat de werkneemster wist waarvoor zij tekende bij haar indiensttreding. De afweging van de belangen van de werkgever en de werkneemster door de rechter viel in het voordeel van de werkgever uit. Gezien de onderlinge concurrentie en de omvang van de onderneming van de oude werkgever zou indiensttreding bij de nieuwe werkgever grote risico’s voor de oude werkgever inhouden. De rechter in kort geding beperkte de werkingsduur van beide bedingen tot zes maanden, mede gelet op de totale duur van het dienstverband van 1,5 jaar. De vordering tot doorbetaling wees de rechter af, omdat de werkneemster ondanks het non-concurrentiebeding voldoende mogelijkheden had om elders te werken, gezien het beperkte aantal concurrenten van de werkgever.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters