Werkgevers

Geplaatst op 21 september 2011

Afdrachtvermindering onderwijs
De afdrachtvermindering onderwijs gaat ook gelden voor werkgevers die iemand in dienst nemen die elders in de EU of de EER een opleiding volgt. De opleiding moet vergelijkbaar zijn met een Nederlandse opleiding die kwalificeert voor toepassing van de afdrachtvermindering voor de beroepsbegeleidende of de beroepsopleidende leerweg of voor werkend leren op hbo-niveau.
 
Afdrachtvermindering S&O
De S&O-afdrachtvermindering kent twee tariefschijven. In de eerste schijf geldt een hoog percentage; in de tweede schijf een laag percentage. De eerste schijf wordt voor het jaar 2012 verlaagd van € 220.000 naar € 110.000 en in 2013 verhoogd naar € 150.000. Het tarief in de eerste schijf zakt van 50 naar 42%. In 2013 bedraagt het tarief in de eerste schijf 45%. Het tarief in de tweede schijf is 14% in 2012 en 2013 (18% in 2011). Voor starters geldt in de eerste schijf een tarief van 60%. Het plafond van de regeling ligt bij € 14 miljoen (2011: idem). In 2013 zakt dit naar € 8,5 miljoen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters