Werkgever moet lijst met relaties overleggen of relatiebeding schrappen

Geplaatst op 2 december 2011

Op grond van een in zijn arbeidsovereenkomst opgenomen relatiebeding was het een werknemer verboden om gedurende twee jaar na het einde van zijn arbeidsovereenkomst zaken te doen met of werkzaam te zijn voor relaties van zijn werkgever. Nadat de arbeidsovereenkomst was geëindigd door opzegging door de werknemer, vroeg de werknemer aan zijn voormalige werkgever om een lijst van relaties. De werkgever voldeed niet aan dat verzoek.
 
De kantonrechter was van oordeel dat de werkgever een lijst met relaties moest verstrekken aan de werknemer of de werknemer moest ontheffen van zijn verplichtingen uit het relatiebeding. Volgens de kantonrechter was er anders sprake van een onwerkbare situatie indien de werknemer zich steeds moest afvragen of een door hem benaderde potentiële klant wellicht een relatie was van zijn vroegere werkgever.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters