Werkenden

Geplaatst op 21 september 2011

Vitaliteitssparen
In 2013 moet er een nieuwe spaarfaciliteit komen voor iedereen die inkomsten uit arbeid verdient. De regeling geldt dus niet alleen voor werknemers, maar ook voor ondernemers. Anders dan de spaarloon- en de levensloopregeling kent de vitaliteitsspaarregeling geen bestedingsdoel. De jaarlijkse inleg is aftrekbaar tot een bedrag van € 5.000; het maximale vermogen dat gefacilieerd kan worden opgebouwd is € 20.000. Opname uit het tegoed is belast in box 1. Het tegoed is niet belast in box 3. Vanaf de 62-jarige leeftijd geldt een opnamebeperking om te voorkomen dat de regeling wordt gebruikt voor vervroegde voltijdspensionering. Het op te nemen bedrag is dan niet groter dan € 10.000. Voor de 65e verjaardag moet het gehele tegoed zijn opgenomen. De spaarregeling moet worden uitgevoerd door een bank of een verzekeringsmaatschappij.
 
Aftrekdrempel scholing
Uitgaven voor scholing zijn aftrekbaar indien zij hoger zijn dan een drempelbedrag. Dat bedrag wordt verlaagd van € 500 naar € 250. De verlaging van de drempel moet scholing stimuleren.
 
Uitbreiding vrijwillige voortzetting pensioenregeling
Mensen die na ontslag uit dienstbetrekking hun pensioenregeling willen voortzetten, kunnen momenteel gedurende een periode van drie jaar gebruik maken van een fiscale faciliteit. Deze regeling wordt verruimd tot een periode van 10 jaar na ontslag. Die termijn voor voortzetting is gelijk aan de termijn die de Pensioenwet daarvoor hanteert. Het pensioengevend loon wordt na het derde jaar gemaximeerd op het actuele inkomen maar niet meer dan het laatstverdiende salaris voor ontslag.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters