Waardering nalatenschap

Geplaatst op 17 juli 2013

Na iemands overlijden moeten zijn erfgenamen erfbelasting betalen over hun aandeel in de nalatenschap. De bestanddelen van de nalatenschap moeten gewaardeerd worden op de waarde in het economische verkeer op de dag van overlijden. De waarde in het economische verkeer is niet altijd even makkelijk vast te stellen, zeker niet als het gaat om bijzondere of zeldzame voorwerpen.
Tot de nalatenschap van een erflater behoorde een aantal kunstvoorwerpen, waaronder een zeldzame Chinese pot. In de aangifte erfbelasting werd de waarde van de kunstvoorwerpen op € 12.500 gesteld. De Chinese pot werd bijna twee jaar na het overlijden op een veiling verkocht voor € 23 miljoen. De erfgenamen dienden vervolgens een correctie in op de eerdere aangifte, waarin zij aan de Chinese pot een waarde toekenden van € 100.000. De inspecteur legde navorderingsaanslagen op aan de erfgenamen, uitgaande van de verkoopopbrengst van de Chinese pot.
Hof Den Haag stelde de waarde van de pot op overlijdensdatum vast op € 10 miljoen. Bij deze waardering werd rekening gehouden met de waardestijging voor Chinees keramiek in de periode tussen overlijden en veiling. De Hoge Raad heeft in cassatie geoordeeld dat het hof, bij het ontbreken van een verkoopprijs op de overlijdensdatum, de waarde mocht schatten. De wijze waarop het hof dat had gedaan kon de toets der kritiek doorstaan.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters