Waardering bij aanvang terbeschikkingstelling

Geplaatst op 27 mei 2011

Met de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 is de terbeschikkingstellingsregeling ingevoerd. Het resultaat van het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een BV, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk belang heeft, is sinds 1 januari 2001 onderdeel van het belastbaar inkomen in box 1. Voor op 1 januari 2001 bestaande situaties geldt dat de vermogensbestanddelen per die datum op de balans moeten worden gezet voor de waarde in het economische verkeer op dat tijdstip.
 
De waarde in het economische verkeer op 1 januari 2001 van een ter beschikking gesteld pand bedroeg € 770.000. Omdat de huurder van het pand investeringen in het pand had gedaan die hij had geactiveerd op zijn balans, meende de inspecteur dat de waarde van het pand op de balans van de terbeschikkingsteller moest worden verlaagd, omdat anders dubbele afschrijving zou plaatsvinden over deze huurdersinvesteringen.
Hof Den Bosch deelt de opvatting van de inspecteur niet. De tekst van de wet is duidelijk: het pand moest per 1 januari 2001 te boek moet worden gesteld voor de waarde in het economische verkeer. Afwijking van de tekst van de wet is niet toegestaan.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters