Vraag de uitlener om een verklaring betalingsgedrag

Geplaatst op 17 mei 2013

Om het risico te beperken dat u loonheffingen moet betalen voor ingehuurde arbeidskrachten, kunt u het uitzend- of detacheringsbureau vragen om een verklaring betalingsgedrag. Hiermee vermindert u het risico voor de zogeheten inlenersaansprakelijkheid. Het is echter geen vrijwaring, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Wanneer u als werkgever arbeidskrachten inhuurt of inleent, kunt u door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld wanneer het uitleenbedrijf (het uitzend- of detacheringsbureau) geen loonheffingen en/of omzetbelasting betaalt. Om dit risico te beperken en om te weten te komen of het uitleenbedrijf een gezonde fiscale reputatie heeft, kunt u om een verklaring betalingsgedrag vragen bij de uitlener.
‘Schoon’ of onder voorbehoudDe uitlener zal deze verklaring moeten aanvragen bij de Belastingdienst, waarbij er twee soorten verklaringen te krijgen zijn. Een ‘schone’, waaruit blijkt dat de uitlener alle aangegeven loonheffingen en btw heeft betaald, en een ‘voorbehoudverklaring’. Deze laatste verklaring krijgt de uitlener wanneer er een betalingsregeling voor het betalen van de belastingen is afgesproken of wanneer er uitstel van betaling is verleend door de Belastingdienst omdat er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
Let op! Ook met een verklaring betalingsgedrag loopt u het risico van inlenersaansprakelijkheid. Wel heeft u zo een beter beeld van de uitlener en van uw aansprakelijkheidsrisico. Ontvangt de uitlener van de Belastingdienst geen verklaring betalingsgedrag, dan bent u in ieder geval gewaarschuwd.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters