Voorstellen uit het Belastingplan 2014

Geplaatst op 18 september 2013

De belangrijkste maatregelen die in het Belastingplan 2014 zijn opgenomen zijn:
• geen stamrechtvrijstelling meer voor nieuwe ontslagvergoedingen na 1 januari 2014; • uitkering ineens van bestaande stamrechten in 2014 mogelijk, waarbij 80% van de uitkering wordt belast in box 1 zonder revisierente; • vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 vrijgestelde schenking van € 100.000 mits gebruikt voor de aankoop, de verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. Geen beperking tot ouder-kind en geen leeftijdsgrens; • bestaande vrijstelling voor schenking ouder-kind (€ 51.407) mag vanaf 1 oktober 2013 ook worden aangewend voor de aflossing van een restschuld; • afschaffing BTW-integratieheffing; • ook in 2014 crisisheffing voor lonen in 2013 boven € 150.000.

Andere noemenswaardige voorstellen uit het Belastingplan 2014 zijn:• Verlenging van de eerste schijf S&O-afdrachtvermindering tot € 250.000, waarbij wel het tarief wordt verlaagd van 38% naar 35%; • Verhoging van het de RDA-aftrek van 54% tot 60% van de kwalificerende kosten; • Verhogingen van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting in komende 4 jaar, maar tegelijkertijd een inkomensafhankelijke afbouw tot nihil voor hoogste inkomens; • Oldtimers van 40 jaar en ouder zijn vanaf 2014 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Voor personen- en bestelauto’s die op benzine rijden en ouder zijn dan 26 jaar maar jonger dan 40 jaar, komt er een overgangsregeling. Die komt er niet voor diesel- en LPG-auto’s jonger dan 40 jaar.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters