Voorstellen autobelastingen 2016

Geplaatst op 6 november 2014

De staatssecretaris van Financiën heeft snel gereageerd op de kritiek die van alle kanten is geuit op de in de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2015 voorgestelde veranderingen in de autobelastingen. In de derde nota van wijziging is een variant opgenomen die wel voldoet aan de wensen van diverse betrokken partijen. Het gaat nog steeds om aanpassingen voor het jaar 2016, dat als een overgangsjaar is aangemerkt. Tot en met 2015 zijn diverse zaken wettelijk geregeld door de invoering van de Wet Autobrief 1. Met ingang van 2017 moet de herziening van het belastingstelsel, inclusief de autobelastingen, geregeld zijn.
Bijtelling auto van de zaak in 2016De voorgestelde bijtellingspercentages voor auto’s die in het jaar 2016 voor het eerst op kenteken worden gezet zijn als volgt.

Percentage catalogusprijs auto
CO2-uitstoot

4%
0 g/km

15%
1-50 g/km

21%
51-106 g/km

25%
>106 g/km
Gevolgen huidige auto van de zaakDeze aanpassingen hebben geen invloed op de geldende bijtelling voor auto’s die voor 2016 te naam zijn gesteld. Bepalend voor de hoogte van de bijtelling is het geldende percentage op het moment van ingang van het leasecontract of het tijdstip waarop de auto voor het eerst te naam wordt gesteld.
Overige voorstellen autobelastingenNulemissie-auto’s blijven vrijgesteld van MRB. Voor semi-elektrische auto’s (CO2-uitstoot van 1 – 50 g/km) komt er een halve vrijstelling in de MRB. De derde nota van wijziging bevat verder een verhoging van de drie hoogste schijven in de BPM (106-155 g/km; 156-174 g/km en meer dan 174 g/km).
Semi-elektrische auto’sOver het nut van de fiscale stimulering van semi-elektrische auto’s bestaan grote twijfels. In de praktijk zouden deze auto’s vaak op conventionele autobrandstoffen rijden. De staatssecretaris gaat het praktijkverbruik van semi-elektrische auto’s (CO2-uitstoot van 1- 50 g/km) in kaart brengen. In de Autobrief 2 zal hij de Kamer informeren over de uitkomsten van dat onderzoek en over de wijze waarop een bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot kan worden geleverd.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters