Voorstel versterking toezicht DNB en AFM

Geplaatst op 23 maart 2011

De minister van Financiën wil het toezicht op de financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) versterken. In dat kader zal ook de bestuursstructuur van beide instellingen worden aangepast. De daartoe strekkende wetsvoorstellen zijn voor advies verstuurd naar de Raad van State.
De minister van Financiën krijgt de wettelijke bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen voor de taakuitoefening van de toezichthouders. Daarnaast krijgt de minister de bevoegdheid om randvoorwaarden te stellen aan de begroting van de toezichthouders.
Wel is de bedoeling dat de beide toezichthouders zelfstandig en in vrijheid kunnen blijven opereren. De wetsvoorstellen bevatten de volgende aanpassingen:
• Het aantal herbenoemingen van bestuurders wordt beperkt en verlenging van de zittingstermijn is niet meer vanzelfsprekend.
• Er komt een voorzitter toezicht als eerstverantwoordelijke voor het toezichtbeleid binnen DNB. De directie blijft eindverantwoordelijk voor het toezicht op de financiële sector.
• De positie van de Raad van Commissarissen van DNB en de Raad van Toezicht van de AFM wordt versterkt.
• Er komt een betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets voor leden van de directie en van de raad van commissarissen van DNB en het bestuur en de raad van toezicht van de AFM.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters