Voorstel versoepeling cookiewetgeving

Geplaatst op 16 april 2014

Sinds juni 2012 schrijft de Telecommunicatiewet voor dat toestemming aan de bezoeker van een website moet worden gevraagd voor het gebruik van cookies. Die regeling dient ter bescherming van de privacy. Niet alle cookies zijn privacygevoelig. Het gaat alleen om de cookies die gegevens van bezoekers verzamelen en opslaan. De minister van Economische Zaken heeft nu een voorstel ingediend om de regeling te versoepelen. Na invoering daarvan hoeft geen toestemming meer te worden gevraagd voor cookies die niet privacygevoelig zijn, zoals cookies die de werking van websites verbeteren (analytic cookies). De versoepeling heeft tot gevolg dat alleen nog om toestemming zal worden gevraagd als dit de privacybescherming dient. Naar verwachting zal de versoepeling nog dit jaar in werking treden.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters