Voor bestuurdersaansprakelijkheid wordt grove schuld accountant wel toegerekend

Geplaatst op 11 november 2011

De directeur van een BV is aansprakelijk voor belastingschulden van de BV als er niet tijdig een melding aan de Belastingdienst is gedaan van betalingsonmacht van de BV. Volgens de rechtbank Breda is de directeur ook aansprakelijk als het niet op tijd betalen van belasting of het te laat melden van betalingsonmacht aan de accountant van de BV te wijten is.
De Belastingdienst legde naheffingsaanslagen omzetbelasting over de jaren 2006 en 2007 op in het jaar 2009 aan een BV naar aanleiding van door de accountant van de BV gedane suppletieaangiften. Tegelijk met de suppletieaangiften werd een melding van betalingsonmacht van de BV gedaan. De ontvanger stelde de bestuurder van de BV aansprakelijk voor de niet betaalde omzetbelasting. Naar de mening van de ontvanger was de melding te laat gedaan en bovendien niet rechtsgeldig, omdat het aan grove schuld van de BV was te wijten dat te weinig omzetbelasting was voldaan. De BV beriep zich erop dat alle relevante gegevens steeds tijdig aan de accountant waren doorgegeven en dat de accountant een fout had gemaakt door de omzetbelasting niet in de aangiften te verwerken. Het niet boeken en aangeven van die omzetbelasting was naar het oordeel van de rechtbank het gevolg van grove schuld van de accountant. De rechtbank rekende de grove schuld van de accountant toe aan de BV. Voor het opleggen van een boete is dat niet toegestaan, maar voor hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een BV wel. Dat geldt ook als de BV aan de juistheid van wat de accountant deed in redelijkheid niet hoefde te twijfelen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters