Volledig loon vervalt als werknemer niet meewerkt aan re-integratie

Geplaatst op 24 juli 2014

Een zieke werknemer is wettelijk verplicht om aangeboden passende arbeid te verrichten en mee te werken aan de redelijke voorschriften die u stelt bij zijn re-integratie of die een deskundige stelt die u heeft ingeschakeld. Doet uw werknemer dat zonder deugdelijke reden niet, dan verspeelt hij zijn volledig recht op loon en niet slechts een deel van dat recht, zoals enkele lagere rechters eerder hebben geoordeeld. Dit heeft ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad, onlangs beslist.De Hoge Raad gaat met zijn oordeel dus verder dan enkele lagere rechters. Die oordeelden dat een zieke werknemer die niet meewerkt aan re-integratie, alleen het loon verspeelt voor het gedeelte waarvoor hij had kunnen werken, maar niet voor het gedeelte van het loon waarvoor hij arbeidsongeschikt was. Het oordeel van de Hoge Raad biedt u meer middelen om anders invulling te geven aan het verkrijgen van medewerking van uw zieke werknemer aan maatregelen die er op zijn gericht om hem passende arbeid te laten verrichten. Daarmee voorkomt u een hogere premie Werkhervattingskas of loonsancties.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters