Verschil in stemrecht verhindert gelijkstelling aandelen

Geplaatst op 23 december 2011

Iemand heeft een aanmerkelijk belang als hij zelf of samen met zijn partner tenminste 5% van het geplaatste kapitaal heeft in een aandelenvennootschap. Heeft de vennootschap verschillende soorten aandelen, dan wordt per soort gekeken of iemand een aanmerkelijk belang heeft. Aandelen behoren tot dezelfde soort als de verschillen tussen de aandelen zich beperken tot enkele bijzondere rechten als een benoemingsrecht, het recht de naam van de vennootschap te mogen bepalen of een bijzondere aanbiedingsregeling. Zijn er andere verschillen tussen de aandelen, dan behoren zij tot verschillende soorten.
 
De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld in een zaak die ging over de vraag of sprake was van soortaandelen of niet. De procedure had betrekking op de verkoop van aandelen door een aandeelhouder met een belang van minder dan 5% van het geplaatste kapitaal van een BV. De BV kende echter verschillende soorten aandelen, die verschilden in stemrecht. De aandelen A hadden recht op vier stemmen per aandeel en de aandelen B hadden recht op één stem per aandeel. Daarnaast waren er verschillen in nominale waarde en in agio. Aandelen die slechts verschillen door het nominale bedrag behoren tot dezelfde soort als zij in dezelfde mate delen in de winstreserves.
 
Eerder in de procedure was Hof Arnhem van oordeel dat het ging om één soort aandelen. Dat betekende dat de aandeelhouder geen aanmerkelijk belang had in de BV en dat de inspecteur ten onrechte inkomstenbelasting had geheven over het bij verkoop van een deel van de aandelen behaalde voordeel.
De Hoge Raad was van oordeel dat de gelijkstelling van aandelen niet geldt voor aandelen met een verschil in zeggenschap. De wettekst hanteert een beperkte gelijkstelling van aandelen. In de wetsgeschiedenis zijn volgens de Hoge Raad onvoldoende aanwijzingen te vinden voor een door de wetgever bedoelde ruime uitleg, ook al biedt de ratio van de soortbenadering steun voor een economische benadering, waarbij alleen een onderscheid in vermogensrechten zou leiden tot een bijzondere soort.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters