Verruiming tijdelijke contracten jongeren vervalt

Geplaatst op 16 december 2011

Volgens het Burgerlijk Wetboek mogen werkgevers aan werknemers maximaal drie keer aaneensluitend een tijdelijk contract aanbieden met een totale duur van maximaal drie jaar. Als tijdelijke crisismaatregel geldt sinds juli 2010 een uitzondering voor jongeren tot 27 jaar. Werkgevers mogen jongeren tot 27 jaar gedurende maximaal vier jaar maximaal vier opeenvolgende tijdelijke contracten aanbieden voordat een vast contract ontstaat. Deze maatregel is bedoeld om jongeren gedurende de economische crisis langer aan het werk te houden, zodat zij uitzicht houden op een vast contract als blijkt dat de economische situatie herstelt. De maatregel loopt tot 1 januari 2012, maar kan worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2014. Verlenging van de maatregel is mogelijk als de maatregel effectief is gebleken en er nog gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsmarkt te verwachten zijn in 2012. Op basis van een evaluatie van de maatregel heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten de maatregel na 1 januari 2012 niet voort te zetten.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters