Vermogensetikettering woon-bedrijfspand

Geplaatst op 13 april 2012

Zaken die in een onderneming van een natuurlijke persoon worden gebruikt kunnen behoren tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen. In het algemeen is de wil van de ondernemer doorslaggevend voor de etikettering van zaken die hij in zijn onderneming gebruikt, tenzij hij door zijn keuze de grenzen van de redelijkheid overschrijdt. Dat houdt in dat zaken in beginsel keuzevermogen zijn, tenzij ze verplicht privé- of verplicht ondernemingsvermogen vormen.
 
Een ondernemer overschrijdt de grenzen der redelijkheid wanneer hij een gedeelte van een juridisch niet gesplitst pand tot zijn ondernemingsvermogen rekent, terwijl dat gedeelte zelfstandig rendabel is te maken, uitsluitend als woning wordt gebruikt en niet dienstbaar is aan de onderneming. Hof Den Bosch is van oordeel dat een juridisch niet gesplitst maar wel splitsbaar pand, waarvan het woongedeelte zelfstandig rendabel is te maken, terecht tot het ondernemingsvermogen was gerekend. Het ging om een woning die dienstbaar was aan de onderneming vanwege de tussendeur tussen woning en bedrijfsruimte, vanwege de gezamenlijke nutsvoorzieningen en vanwege de zakelijk gebruikte opslagruimte die alleen via de woning bereikbaar was.
 
De ondernemer wilde met een beroep op de foutenleer het pand alsnog tot zijn privévermogen rekenen. Omdat de ondernemer destijds bij het maken van de keuze de grenzen van de redelijkheid niet had overschreden, was herziening van zijn keuze voor ondernemingsvermogen niet aan de orde.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters