Verlaging grondslag box 3 door aanvragen voorlopige aanslagen

Geplaatst op 13 september 2013

Bepaalde belastingschulden kunnen op grond van artikel 5.3, lid 3, letter b Wet IB 2001 niet in aanmerking worden genomen bij de rendementsgrondslag van box 3. De belastingplichtige kan hieraan ontkomen door de inspecteur te verzoeken een voorlopige aanslag op te leggen en deze voor het einde van het jaar te betalen. Het bedrag van de aanslag vermindert zo wel de grondslag in box 3. Als de inspecteur de aanslag niet tijdig oplegt, kan de belastingplichtige niet tijdig betalen. Hierdoor kan hij/zij de belastingschuld niet in aanmerking nemen in box 3. De staatssecretaris keurt goed dat als een belastingplichtige vóór 1 oktober van het kalenderjaar schriftelijk om een (nadere) voorlopige aanslag heeft verzocht, hij de desbetreffende belastingschuld al per 31 december van dat jaar als betaald mag beschouwen bij de berekening van de grondslag van box 3.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters