Verkenning loonsomheffing

Geplaatst op 27 januari 2012

In het Regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet streeft naar de invoering van een eenvoudige loonsomheffing, waarbij de werkgever geen rekening hoeft te houden met individuele kenmerken van zijn werknemers. In plaats van een heffing op individueel werknemersniveau moet er een heffing op bedrijfsniveau komen. De kenmerken van een dergelijke heffing zijn een uniforme grondslag en één uniform tarief. Het is niet de bedoeling dat op macroniveau een andere opbrengst aan heffingen ontstaat dan de huidige opbrengst. Een werkgroep heeft een verkenning gedaan naar de invoering van een loonsomheffing. Het rapport van de werkgroep is nu gepubliceerd. De conclusie is dat een loonsomheffing alleen levensvatbaar is als de inkomstenbelasting belangrijk wordt vereenvoudigd. Gedacht kan worden aan het afschaffen van heffingskortingen en het vereenvoudigen van de tariefstructuur en aan het koppelen van de zorgtoeslag aan de inkomstenbelasting.
Het is niet de bedoeling van de invoering van een loonsomheffing om de werkgevers niet langer verantwoordelijk te laten zijn voor het in de hand houden van de kosten van werknemersverzekeringen. De bestaande premiedifferentiatie kan in dat kader vervangen worden door per werkgever jaarlijks vast te stellen loonsomprikkels in de vorm van kortingen en toeslagen op de afdracht loonsomheffing.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters