Verhuiskosten startende ondernemer aftrekbaar

Geplaatst op 20 augustus 2013

Ten laste van de winst uit onderneming komen de gedane zakelijke uitgaven. Voor diverse kostensoorten die zakelijke uitgaven vormen, gelden aftrekbeperkingen. Die leiden ertoe dat de uitgaven niet of slechts gedeeltelijk in aftrek op de winst komen.
Verhuiskosten van een ondernemer zijn aftrekbaar als de uitgaven zijn gedaan met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming. Een registerloods is verplicht om in zijn werkgebied te wonen. Een recent gestarte registerloods verkocht zijn oude woning en verhuisde naar een plaats binnen zijn werkgebied. Hof Den Haag is van oordeel dat de verhuizing had plaatsgevonden om de zakelijke belangen te dienen.De Belastingdienst weigerde de aftrek omdat de registerloods aan de voorschriften had kunnen voldoen door het aanhouden van een tweede woonruimte binnen zijn werkgebied. Omdat de extra huisvestingslasten ondernemingskosten zouden vormen, kan het op termijn behalen van een besparing op die kosten door een verhuizing een zakelijke overweging zijn om te kiezen voor een verhuizing.
De Belastingdienst meende dat een arrest van de Hoge Raad uit 1970 de aftrek van verhuiskosten verbood. Dat arrest had betrekking op een kandidaat-notaris die door zijn benoeming tot notaris verplicht was om te verhuizen. De verhuiskosten mocht hij niet ten laste van zijn winst uit onderneming brengen. Op dat arrest is in de literatuur de nodige kritiek gegeven. Hof Den Haag vat dit arrest zo op dat de verhuisuitgaven van de notaris geen betrekking hadden op de onderneming maar persoonlijke uitgaven waren die in de sfeer van de inkomensbesteding lagen. Het hof schuift het oude arrest terzijde en is van oordeel dat de verhuiskosten van een beginnende ondernemer wel aftrekbaar zijn van de winst uit onderneming.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters