Vereenvoudiging ri&e-regels kleine bedrijven

Geplaatst op 9 april 2011

De Arbowet schrijft voor dat werkgevers periodiek een risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) moeten opstellen. In de ri&e legt de werkgever vast welke risico’s werk oplevert voor zijn werknemers. In een plan van aanpak, dat deel uitmaakt van de ri&e, beschrijft de werkgever welke maatregelen hij neemt om deze risico’s te minimaliseren. De eisen die aan een ri&e gesteld worden zijn afhankelijk van de omvang van het personeelsbestand.

Met ingang van 1 april 2011 is het voor werkgevers met maximaal 25 werknemers niet meer verplicht om hun risico-inventarisatie en -evaluatie door een deskundige te laten toetsen als zij gebruik maken van een door de branche opgesteld ri&e-instrument. Via www.rie.nl zijn dergelijke instrumenten beschikbaar.
Vanaf 1 april moet de werkgever zijn werknemers de mogelijkheid bieden om de ri&e van het bedrijf in te zien.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters