Verdeling koopsom bedrijf aangepast

Geplaatst op 23 maart 2011

Bij de overdracht van een onderneming wordt vaak een koopsom voor het geheel bepaald. Die koopsom moet vervolgens verdeeld worden over de verschilende bestanddelen van de onderneming. Koper en verkoper hebben daarbij nogal eens een afwijkend belang vanwege hun verschil in fiscale positie. In de akte van levering wordt meestal een verdeling van de koopsom opgenomen. De belastinginspecteur is het niet altijd eens met de gekozen verdeling. Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad is de in de koopakte opgenomen splitsing van de koopsom echter bepalend, tenzij de inspecteur aannemelijk weet te maken dat de in werkelijkheid betaalde prijzen hiervan afwijken.
 
In een voorkomend geval was de koopsom voor een onderneming van € 1.030.000 in de notariële akte van levering als volgt gesplitst:
Ondergrond en erf, in totaal 8.000 m², € 265.000
Bedrijfsgebouwen (stallen) € 485.000
Luchtwasser € 50.000
Productierechten € 200.000
Erfverharding 1.000 m² € 10.000
Roerende zaken € 20.000
Er lag geen taxatierapport ten grondslag aan deze verdeling.
De verkoper verwerkte in zijn aangifte inkomstenbelasting een bedrag van € 234.302 aan winst op de grond en gebouwen, waarvan een bedrag van € 232.435 onder de landbouwvrijstelling viel.
De inspecteur liet een taxatierapport opstellen. De waarde van het bedrijf was ook volgens deze taxatie € 1.030.000, maar de uitsplitsing week af van de akte van levering voor zover het de ondergrond en de bedrijfsgebouwen betrof. De taxatiewaarden daarvan waren als volgt:
Ondergrond en erf € 80.000
Bedrijfsgebouwen € 670.000.
Die afwijkende taxatie had gevolgen voor de stakingswinst en de toepassing van de landbouwvrijstelling. Naast het taxatierapport voerde de inspecteur ter onderbouwing van zijn standpunt een overzicht van taxaties en verkooptransacties van vergelijkbare bedrijven in de omgeving aan. Dat overzicht onderbouwde zijn taxatie van de grond. De koper van het bedrijf verzekerde de bedrijfsgebouwen voor een herbouwwaarde van in totaal € 808.900. De vervangingswaarde lag volgens de inspecteur op een bedrag tussen circa € 678.000 en circa € 730.000. De verkoper voerde niets aan ter onderbouwing van zijn standpunt.
Hof Den Bosch volgde de verdeling van de koopsom die de inspecteur had opgesteld.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters