Verandering financiering depositogarantie

Geplaatst op 5 augustus 2011

Het depositogarantiestelsel garandeert deposito’s van particulieren en bedrijven bij banken tot een maximum van € 100.000 per depositohouder per bank. Het stelsel keert uit wanneer de bank niet meer in staat is om particulieren en bedrijven over hun tegoeden te laten beschikken. Het stelsel wordt op dit moment achteraf gefinancierd. Banken hoeven dus pas te betalen wanneer er een beroep op de garantie wordt gedaan. Het kabinet wil de wijze van financieren veranderen zodat banken vooraf bijdragen aan het stelsel. In deze opzet betalen banken elk kwartaal een bijdrage aan het depositogarantiefonds. Alleen wanneer er niet genoeg geld in het fonds is om uit te kunnen keren, volgt een aanvullende heffing achteraf van de banken. Door deze wijziging van systematiek kunnen banken niet meer kosteloos deelnemen aan het stelsel. Ook de bank die failliet gaat heeft dan bijgedragen aan het fonds. De bijdrage aan het fonds is risicogedifferentieerd: de minst risicovolle banken betalen de laagste premie. Het is de bedoeling dat de banken vanaf 1 juli 2012 in 10 jaar tijd een fonds opbouwen van 1% van de gegarandeerde deposito’s. Op dit moment zou dat betekenen dat het fonds € 4 miljard moet omvatten. Banken en andere betrokkenen kunnen tot 12 september 2011 reageren op de voorgestelde wijzigingen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters