Vakantiehuis als hoofdverblijf: hypotheekrente aftrekbaar

Geplaatst op 10 juni 2011

De rente van schulden die zijn aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning is aftrekbaar. Om te kwalificeren als eigen woning moet de woning dienen als duurzaam hoofdverblijf van een belastingplichtige of van personen die tot zijn huishouden behoren. Per belastingplichtige kan slechts één woning als eigen woning worden aangemerkt.
 
Iemand die met zijn gezin een huurhuis bewoonde, was eigenaar van een vakantiewoning in een andere plaats. Hij wilde deze woning aanmerken als eigen woning om de rente van de hypotheekschuld in aftrek te kunnen brengen op zijn inkomen. Om dat te bereiken moest de belanghebbende aannemelijk maken dat de vakantiewoning zijn hoofdverblijf was. Het was niet mogelijk om in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven te staan op het adres van de vakantiewoning. De gemeente gedoogde permanente bewoning van vakantiewoningen.
In de procedure voor hof Den Haag kwam vast te staan dat de belanghebbende het overgrote deel van het jaar in de vakantiewoning doorbracht. Dat gold voor alle vrije dagen. Feest- en verjaardagen werden in de vakantiewoning gevierd. Familie en vrienden werden daar en niet in de huurwoning ontvangen. Het hof vond aannemelijk gemaakt dat de belanghebbende vrijwel al zijn boodschappen deed in de plaats waar de vakantiewoning lag en niet in de plaats waar het huurhuis lag. De vakantiewoning gold als eigen woning, zodat de hypotheekrente aftrekbaar was.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters