Ureneis premiekorting jongere werknemers omlaag

Geplaatst op 23 juni 2015

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de premiekorting jongere werknemers is een arbeidsovereenkomst van ten minste 32 uur per week voor de duur van ten minste 6 maanden. Het aantal uren per week in deze voorwaarde gaat binnenkort omlaag.

Belastingdienst
Vanaf 1 juli 2015 moeten ondernemers met hun jongere werknemers een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week hebben om in aanmerking te komen voor de premiekorting. Dit geldt alleen voor werknemers die op of na 1 juli 2015 bij de onderneming in dienst komen. De andere voorwaarden blijven onveranderd. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 5.12 van het ‘Handboek Loonheffingen’:

5.12 Premiekorting jongere werknemers
Als u een werknemer in dienst neemt in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar, kunt u in aanmerking komen voor de premiekorting jongere werknemers onder de volgende voorwaarden:

De werknemer had recht op een WW-uitkering of een uitkering op grond van de Participatiewet voordat hij bij u in dienst kwam. De Participatiewet is sinds 1 januari 2015 van kracht.
De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor ten minste 32 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden. Als de werknemer in dienst komt op of na 1 juli 2015, moet hij een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 24 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden.

De korting geldt tijdelijk tot 1 januari 2018 en is € 3.500 per werknemer per jaar.

U hebt maximaal 2 jaar recht op de premiekorting vanaf het moment dat uw werknemer in dienst komt, tot het einde van de dienstbetrekking en uiterlijk tot en met 31 december 2017. U kunt de premiekorting alleen toepassen voor werknemers die u vóór 1 januari 2016 in dienst neemt.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters