Urencriterium voor de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft

Geplaatst op 25 november 2011

De Tweede Kamer heeft op 17 november 2011 een motie van het Kamerlid Braakhuis van GroenLinks om het urencriterium te schrappen aangenomen.
Wat houdt het urencriterium in?Het urencriterium houdt in dat u, wanneer u gedurende een kalenderjaar minimaal 1.225 uren besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming, in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek.
Afschaffen urencriteriumKamerlid Braakhuis stelt voor om het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek af te schaffen en dit te vervangen door een omzetcriterium met een glijdende schaal of een winstcriterium. Hoe ziet het omzetcriterium eruit?
Als u als ondernemer € 10.000 of meer omzet heeft behaald, heeft u recht op 100% zelfstandigenaftrek. Is uw omzet € 5.000, dan heeft u recht op 50% van de zelfstandigenaftrek.
Let op! De voorgestelde wijziging voor de zelfstandigenaftrek zal begin 2012 nader bekeken worden. Het is nog niet duidelijk wanneer deze dan in werking treedt. Blijf dus voorlopig uw uren bijhouden voor de zelfstandigenaftrek!

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters