Uitwerking Lenteakkoord voor werkgevers en werknemers

Geplaatst op 31 mei 2012

Nadat eerder de hoofdlijnen waren gepubliceerd zijn nu de details van het zogenoemde Lenteakkoord bekend geworden. Voor werkgevers en werknemers bevat het Lenteakkoord de volgende maatregelen.
 
Hervorming WW/ontslagrecht
Het huidige ontslagsysteem kent twee mogelijke routes, namelijk via het UWV en via de kantonrechter. In plaats daarvan komt er één ontslagstelsel met lagere ontslagvergoedingen. Het kabinet heeft een notitie op hoofdlijnen met een nadere uitwerking van de maatregelen toegezegd.
 
Werkgevers gaan maximaal de eerste zes maanden van de WW-uitkering van ontslagen werknemers direct betalen. Daar staat tegenover dat de ontslagvergoedingen worden beperkt. De werkgever krijgt door deze maatregel belang bij het begeleiden van ontslagen werknemers naar nieuw werk. De ontslagvergoeding voor werknemers krijgt de vorm van een aanspraak op scholing of begeleiding naar nieuw werk.
 
Afschaffen vrijstelling voor woon-werkverkeer
Met ingang van 1 januari 2013 zijn vergoedingen voor het woon-werkverkeer niet
meer onbelast, ongeacht de wijze van vervoer. Tegelijkertijd gaat de vrije ruimte van de werkkostenregeling van 1,4% in 2012 via 1,6% in 2013 naar 2,1% vanaf 2014.
 
Woon-werkkilometers met een auto van de zaak gelden met ingang van 1 januari 2013 als privékilometers. Er is overgangsrecht aangekondigd voor bestaande gevallen.
 
Zakelijke reizen kunnen in 2013 nog wel onbelast worden vergoed. Met ingang van 1 januari 2014 wordt het budget van de onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke reizen toegevoegd aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De bestaande gerichte vrijstelling voor deze kosten vervalt met ingang van die datum. Verstrekkingen door de werkgever voor zakelijke reizen, zoals een door de werkgever gekocht treinkaartje, worden op nihil gewaardeerd en blijven dus onbelast zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.
 
Pensioenen
In 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd tot 67 jaar. Dat heeft gevolgen voor de opbouw van pensioenen. Verdere verhoging van de pensioenleeftijd gebeurt steeds in stappen van één jaar en tien jaar voordat de geraamde levensverwachting met één jaar toeneemt. Het maximale opbouwpercentage voor eindloonregelingen wordt 1,9 en voor middelloonregelingen 2,15 per dienstjaar.
 
Doorwerkbonus
Eerder was een nieuwe werkbonus voor ouderen aangekondigd die in 2013 zou worden ingevoerd ter vervanging van de doorwerkbonus. Deze gaat niet door. Ouderen krijgen vanaf 2013 dezelfde heffingskorting voor werken als jongeren. De werkbonus voor werkgevers die 62-plussers in dienst hebben wordt afgeschaft. De mobiliteitsbonus voor 55-plussers wordt niet ingevoerd.
 
Tijdelijke werkgeversheffing
Werkgevers gaan in 2013 een tijdelijke heffing van 16% betalen over lonen voor zover die in 2012 meer dan € 150.000 bedragen. Over excessieve vertrekbonussen (hoger dan € 531.000) is in de loonbelasting nu een werkgeversheffing verschuldigd van 30%. Deze wordt verhoogd tot 75%. Deze grens zal niet worden geïndexeerd.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters