Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek

Geplaatst op 16 januari 2014

De staatssecretaris van Financiën heeft de lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek (EIA) aangepast voor 2014. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek. De EIA is bedoeld om:1. investeringen in technisch bewezen bedrijfsmiddelen die energiezuiniger zijn dan de in de markt gangbare bedrijfsmiddelen te stimuleren;2. vervanging van bestaande bedrijfsmiddelen door energiezuinigere bedrijfsmiddelen te stimuleren.
Omdat in het verleden veel aanvragen voor de EIA werden gedaan voor geringe bedragen, geldt met ingang van 2014 een drempelbedrag voor energie-investeringen van € 2.500.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters