Uitleg willekeurige afschrijving

Geplaatst op 6 april 2012

De aanschaffingskosten van bedrijfsmiddelen van een onderneming worden naar tijdsgelang afgeschreven ten laste van de winst. In een aantal gevallen is, in afwijking van de normale wijze van afschrijven, willekeurige afschrijving mogelijk. Door willekeurig af te schrijven wordt de winst in de eerste jaren van afschrijving lager en in de volgende jaren hoger omdat het afschrijvingspotentieel al is benut.
 
In een procedure voor de rechtbank Haarlem was in geschil of een ondernemer een in eerdere jaren toegepaste willekeurige afschrijving mag corrigeren in een later jaar door een negatieve afschrijving toe te passen. De ondernemer wilde de mogelijkheid hebben om in latere jaren weer willekeurig op het bedrijfsmiddel te kunnen afschrijven. 
Volgens de rechtbank maakt de faciliteit van willekeurige afschrijving het mogelijk om vervroegd of vertraagd af te schrijven op aangewezen bedrijfsmiddelen. Dat houdt in dat het mogelijk is om in een bepaald jaar een hogere of lagere afschrijving toe te passen dan volgens de regels van goed koopmansgebruik en de overige bepalingen van de Wet IB 2001 is toegestaan. Het woord “willekeurig” houdt niet in dat een eenmaal in aanmerking genomen afschrijving later ongedaan kan worden gemaakt door het bedrijfsmiddel op een later moment op te waarderen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters