Uitbreiding meldingsplicht collectief ontslag

Geplaatst op 23 maart 2011

De ministerraad heeft ingestemd met een aanpassing van de Wet melding collectief ontslag. Met deze aanpassing wordt de meldingsplicht voor gedwongen ontslagen uitgebreid.
Werkgevers moeten een voorgenomen ontslag van 20 of meer werknemers melden bij de belanghebbende vakbonden, ongeacht de te volgen ontslagprocedure. Concreet betekent dit dat de meldingsplicht ook gaat gelden wanneer een dienstverband stopt met wederzijds goedvinden.
De wetswijziging moet nog door het parlement worden behandeld.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters