Uitbetaling geblokkeerde teruggaven omzetbelasting

Geplaatst op 9 september 2014

Ondernemers die door de invoering van de maatregel één bankrekeningnummer moeten wachten op de uitbetaling van omzetbelasting, kunnen vanaf 9 september 2014 gebruik maken van een goedkeuring. De omzetbelasting kan dan onder voorwaarden worden uitbetaald op een ander bankrekeningnummer dan die van de ondernemer zelf. Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft een besluit gepubliceerd met deze strekking.

Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen nog uit op een bankrekeningnummer dat op naam staat van de rechthebbende. In de praktijk kon dat voor ondernemers tot onbedoelde problemen leiden bij de uitbetaling van omzetbelasting. Het gaat hierbij met name om bedragen die rechtstreeks aan fiscaal vertegenwoordigers worden uitbetaald of omzetbelasting die aan een gelieerde vennootschap wordt uitbetaald. Staatssecretaris Wiebes heeft daarom al eerder aangekondigd dat de tenaamstellingsverplichting voor de omzetbelasting komt te vervallen vanaf 1 januari 2015. Ondernemers die nu nog een teruggaaf willen laten uitbetalen op een bankrekening van een ander kunnen tot die tijd onder voorwaarden gebruik maken van de goedkeuring. Deze voorwaarden zijn:

– de ondernemer dient een schriftelijk verzoek in bij het competente kantoor van de Belastingdienst om aanwijzing van een bankrekening op naam van een derde;

– de ondernemer voegt bij het verzoek een verklaring waarin de ondernemer aangeeft op welke bankrekening de omzetbelastingteruggave uitbetaald moet worden en op wiens naam die bankrekening staat;

– de ondernemer doet in het verzoek afstand van zijn recht op een beroep op niet bevrijdende betaling.

Het besluit is in werking getreden met ingang van 9 september 2014 (Staatscourant 2014, nr. 25440) en vervalt op het moment dat de wijziging van artikel 7a van de Invorderingswet 1990 in werking treedt.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters