Tweede woning was ondernemingsvermogen

Geplaatst op 13 mei 2011

Ondernemers hebben in de regel de keuze of zij zaken die zij voor hun onderneming gebruiken al dan niet tot hun ondernemingsvermogen rekenen. Bij die keuze is de redelijkheid uiteindelijk bepalend. Zo zijn er bepaalde zaken die verplicht ondernemingsvermogen vormen en zaken die verplicht privévermogen zijn. In een arrest uit 1993 heeft de Hoge Raad gezegd dat een woonhuis tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend wanneer de bewoning van het huis dienstbaar is aan de bedrijfsuitoefening.
 
In een voorkomend geval was de rechtbank van oordeel dat een medisch specialist een door hem gekocht appartement terecht als ondernemingsvermogen had aangemerkt. De specialist had het appartement gekocht omdat het in de buurt lag van de twee ziekenhuizen waar hij zijn praktijk uitoefende. De korte reisafstand was een vereiste voor het draaien van diensten. Het hoofdverblijf van de specialist lag op een te grote afstand van de beide ziekenhuizen om van daaruit diensten te kunnen doen. Onder deze omstandigheden was het appartement dienstbaar aan de onderneming. De specialist wilde in het jaar van de beëindiging van zijn onderneming met een beroep op de foutenleer zijn keuze herstellen. Wanneer een ondernemer een vermogensbestanddeel, dat verplicht privévermogen vormt, ten onrechte als ondernemingsvermogen aanmerkt en op de balans van zijn onderneming opneemt, is dat een etiketteringsfout die met behulp van de foutenleer hersteld kan worden.Volgens de rechtbank was er in dit geval geen sprake van een etiketteringsfout en was de specialist destijds binnen de grenzen van de redelijkheid gebleven door het appartement tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters