Tweede woning terecht als ondernemingsvermogen aangemerkt

Geplaatst op 21 oktober 2011

In een uitspraak van januari 2011 oordeelde de Rechtbank Haarlem dat een chirurg, die zijn praktijk dreef in twee ziekenhuizen, de door hem aangeschafte tweede woning terecht tot zijn ondernemingsvermogen had gerekend. Vanwege bereikbaarheidsdiensten was de chirurg verplicht om binnen een bepaalde afstand van beide ziekenhuizen te wonen. Om daaraan te voldoen kocht de chirurg een appartement. In het jaar van staking van de onderneming verkocht de chirurg de tweede woning. In zijn aangifte inkomstenbelasting over dat jaar nam de chirurg met een beroep op de foutenleer het standpunt in dat het appartement sinds de aanschaf verplicht tot zijn privévermogen moest worden gerekend. Volgens de rechtbank was het appartement mede dienstbaar aan de onderneming en daarom terecht tot het ondernemingsvermogen gerekend. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen deze uitspraak afgewezen. In zijn arrest herhaalt de Hoge Raad dat het woonhuis van een ondernemer in principe tot het privévermogen behoort. Binnen de grenzen der redelijkheid kan een woning tot het ondernemingsvermogen worden gerekend als de bewoning ervan mede dienstbaar is aan de bedrijfsuitoefening. Die laatste omstandigheid deed zich hier voor.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters