Tweede nota van wijziging Belastingplan 2012

Geplaatst op 14 oktober 2011

De tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2012 bevat de aanpassingen van de overgangsregeling voor de levensloopregeling en van de werkbonus, zoals deze zijn aangekondigd in een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.
De overgangsregeling van de levensloopregeling ziet er nu als volgt uit: • De overgangsregeling geldt met ingang van 2013. Er geldt geen leeftijdgrens voor deelname aan de overgangsregeling. • Werknemers die op 31 december 2011 tenminste € 3.000 hebben gespaard op hun levenslooprekening kunnen ook in 2012 en volgende jaren inleggen. • Vanaf 2012 wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Tot die tijd opgebouwde kortingsrechten kunnen benut worden bij opname of bij omzetting van levensloop in vitaliteitssparen. • Deelnemers met een lager saldo dan € 3.000 op 31 december 2011 kunnen het tegoed in 2012 of in 2013 voor verlof opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen. Zij kunnen niet meer verder sparen. Een niet op 31 december 2013 benut of doorgeschoven saldo wordt aan het einde van 2013 belast. • Deelnemers met € 3.000 of meer kunnen het tegoed in 2013 fiscaal geruisloos doorstorten naar vitaliteitssparen, ook als daardoor het maximum van € 20.000 voor vitaliteitssparen overschreden wordt. Na 2013 is doorschuiven van het levenslooptegoed geruisloos mogelijk, maar dan geldt wel het maximum van € 20.000. Is het saldo hoger, dan moet over het meerdere belasting worden betaald onder verrekening van de opgebouwde levensloopverlofkorting.
De werkbonus wordt budgettair neutraal één jaar naar voren gehaald. De leeftijd voor de werkbonus daalt van 62 naar 61 jaar. Het bedrag van de bonus daalt van maximaal € 3.000 naar maximaal € 2.350.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters