Toepassing laag btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen

Geplaatst op 28 februari 2013

Een van de maatregelen om de woningmarkt te herstellen is de toepassing van het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Deze maatregel zal worden opgenomen in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013. Daarop vooruitlopend heeft de staatssecretaris in een besluit goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief vanaf 1 maart 2013 kan worden toegepast. Het verlaagde tarief geldt alleen voor de arbeidscomponent en niet voor de materialen die worden gebruikt bij de renovatie of het herstel van woningen. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheid gebruikte materialen. Ook bij het aanbrengen van goederen in of aan een woning, die in bouwkundig opzicht deel uitmaken van de woning, kan het verlaagde tarief worden toegepast. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de dienst is afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014.
Het verlaagde tarief mag worden toegepast op het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten mits zij de renovatie van de woning begeleiden. Het verlaagde tarief mag ook worden toegepast op de arbeidskosten van in opdracht en op maat gemaakte goederen die onderdeel gaan vormen van de woning. Het verlaagde tarief mag verder worden toegepast op de arbeidskosten voor het aanleggen en onderhouden van tuinen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters