Toepassing eigenwoningregeling

Geplaatst op 24 februari 2012

De eigenwoningregeling van de Wet IB 2001 houdt kort gezegd in dat er een bedrag bij het inkomen in box 1 geteld moet worden voor het woongenot en dat de financieringskosten aftrekbaar zijn. De regeling geldt alleen voor een woning die dient als duurzaam hoofdverblijf voor de belastingplichtige en zijn huishouden en die hem ter beschikking staat op grond van eigendom. Dat hoeft geen juridische eigendom te zijn; economische eigendom volstaat.
Volgens de Memorie van Toelichting valt een woning in eigendom op grond die in erfpacht is uitgegeven onder de eigenwoningregeling. Wanneer het recht van erfpacht niet op de grond maar op het pand zelf is gevestigd, is de eigenwoningregeling niet van toepassing omdat er in wezen sprake is van een gehuurde woning. Een woning die door een recht van opstal op grond in erfpacht eigendom van de belastingplichtige is, komt wel in aanmerking voor de eigenwoningregeling. Als de eigenwoningregeling niet van toepassing is, valt de woning onder de forfaitaire rendementsheffing van box 3.
 
Volgens de Hoge Raad hoeft, als een belastingplichtige zijn eigendomsrecht ontleent aan een recht van opstal van een woning, niet te worden onderzocht of sprake is van economische eigendom. Wel gelden ook dan de vereisten die de wet stelt met betrekking tot de voordelen, lasten en waardeveranderingen van de woning. Anders dan de staatssecretaris van Financiën in cassatie betoogde is het niet mogelijk om de eigenwoningregeling buiten toepassing te laten met een beroep op huuranalogie als aan de wettelijke vereisten van de eigenwoningregeling is voldaan. Voor de toepasselijkheid van de eigenwoningregeling is niet vereist dat het belang bij de waardeontwikkeling wordt ontleend aan het recht van opstal zelf, het is voldoende als de belastingplichtige dat belang heeft.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters