Toch overgangsregeling vruchtgebruik successiewet

Geplaatst op 21 oktober 2011

Ter besparing van successierecht hebben in het verleden veel ouders hun woning overgedragen aan hun kinderen onder voorbehoud van het recht van vruchtgebruik, een recht van gebruik en bewoning of een huurrecht. De waardeaangroei van blote eigendom naar volle eigendom was belast, maar de waardestijging van de woning van het moment van overdracht tot het moment van overlijden bleef door de werking van een oud besluit buiten de heffing van belasting. Bij de herziening van de Successiewet per 1 januari 2010 is dat oude besluit ingetrokken. Het gevolg is dat nu zowel de aangroei van blote naar volle eigendom als de waardestijging belast is. Er is bewust afgezien van het treffen van overgangsrecht.
In reactie op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat hij toch nog met een overgangsregeling zal komen. Dat overgangsrecht geldt alleen voor overdrachten van woningen die vóór 1 januari 2010 hebben plaatsgevonden. Het overgangsrecht zal erop neerkomen dat belastingplichtigen bij het overlijden van (een van) hun ouders mogen uitgaan van de waarde van de woning op het tijdstip van de rechtshandeling waarbij de woning is overgedragen, vermeerderd met de waardestijging van 1 januari 2010 tot de overlijdensdatum. De waardestijging tussen het moment van de rechtshandeling en 1 januari 2010 blijft dus buiten aanmerking voor de heffing van de erfbelasting. Het overgangsrecht zal ook gelden voor situaties waarin het vruchtgebruik is omgezet in huur. Ter bekostiging van het overgangsrecht worden de bedragen van de eerste tariefschijf en de vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting eenmalig niet geïndexeerd.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters